Nasz adres
04-224 Warszawa, Ul. Morgowa 1 lok. B4
Napisz do nas
bhp@protection.waw.pl
Zadzwoń do nas
+48 500 700 100
Nasze szkolenia
Firma współpracuje ze strażakami, lekarzami oraz ratownikami. Między innymi dzięki temu dysponujemy ofertą profesjonalnych szkoleń dla wszystkich grup zawodowych.

 Zapewniamy pełen zakres usług szkoleniowych w językach polskim i angielskim.

BHP

Szkolenia BHP dają wiedzę, dzięki której odpowiednio zareagujemy na zagrożenie, tak w pracy, jak i poza nią. Nasi doświadczeni specjaliści umiejętnie ją przekażą.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc to działania, które wykonujemy w razie wypadku lub nagłego ataku choroby. Mają one na celu ochronę życia i zdrowia poszkodowanego, a także minimalizację negatywnych następstw zdarzenia. Udzielamy jej zanim będzie możliwa profesjonalna pomoc medyków.

Realizowane przez nas kursy pierwszej pomocy są zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resustytacji. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, lekarzy i ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem.

Obsługa sprzętu gaśniczego

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, nowoczesne systemy gaszenia gazem obojętnym) oraz szkolenia z systemów pożarowych w obiektach.

Organizowane przez nas szkolenia są prowadzone przez doświadczonych oficerów Straży Pożarnej. Szkolenia mają elementy teoretyczne oraz praktyczne. W części teoretycznej eksperci tłumaczą, jak należy postępować, a w części praktycznej uczestnicy uczą się korzystania ze sprzętu gaśniczego. Zyskujemy w ten sposób możliwość wyrobienia odpowiednich postaw w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Ewakuacja z obiektu

Organizujemy ewakuacje próbne z uwzględnieniem specyfiki konkretnego obiektu. Ewakuacje przeprowadzane są przez zespół specjalistów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Dzięki podsumowaniu i omówieniu przebiegu przeprowadzonej ewakuacji, uwypukleniu konkretnych działań uczestników, wyciągamy wnioski, które wymiernie przekładają się na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Ratownictwo drogowe

W trakcie trwania szkoleń nasi instruktorzy wykorzystują różnego rodzaju scenki sytuacyjne (np. wypadek samochodowy, omdlenie, użycie AED).

Symulacje pożaru

Przeprowadzamy realistyczne symulacje pożaru z instruktażem dla uczestników przed ćwiczeniami.

Do ćwiczeń przygotowujemy odpowiedni sprzęt gaśniczy, a także zapewniamy nadzór specjalistów nad symulacją.

Zatrudnieni przez nas doświadczeni profesjonaliści doradzą we wszystkim co jest związane ze sprzętem gaśniczym.

W razie potrzeby możemy wyposażyć obiekt w zalecany sprzęt gaśniczy oraz zapewnić jego właściwe oznakowanie zgodnie z Polską Normą.

Przeprowadzenie tego typu ćwiczeń zwiększa świadomość pracowników na temat zagrożenia pożarowego i wyrabia reakcje, które mogą być kluczowe w sytuacji realnego zagrożenia.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla szkół i przedszkoli

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140) została rozszerzona grupa osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obecnie wszyscy pracownicy placówki muszą przejść takie szkolenie.

Nasi profesjonaliści pokażą, w jaki sposób postępować w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Szkolenia zdalne
Część naszych szkoleń realizowana jest również w formule szkoleń on-line.

Oferujemy naszym klientom platformę zdalnego nauczania na której zamieszczone są szkolenia w języku polskim jak i angielskim.

 Bezpieczeństwo pożarowe

 Ergonomia

 Instruktaż stanowiskowy

 Koronawirus

 Pierwsza pomoc

 Regulacje prawne

 Wypadki drogowe

 Wypadki przy pracy