Nasz adres
04-224 Warszawa, Ul. Morgowa 1 lok. B4
Napisz do nas
bhp@protection.waw.pl
Zadzwoń do nas
+48 500 700 100
Bazując na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu, oferujemy usługi z zakresu BHP i bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich branż.
Przeprowadzamy między innymi szkolenia zdalne, szkolenia e-learningowe, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i użycia sprzętu gaśniczego.

 Nadzorujemy zakład pracy w ramach zadań służby BHP.

 Zapewniamy pełen zakres usług BHP i ppoż. w językach polskim i angielskim.

Usługi PPOŻ

 Ewakuacje próbne z obiektów

 Konserwacja sprzętu gaśniczego

 Zabezpieczania imprez, koncertów, produkcji filmowej i prac pożarowo-niebezpiecznych

Szkolenia

 Wstępne i okresowe BHP

 Szkolenia Specjalistyczne

 Szkolenia e-learningowe

 Szkolenia EX

 Szkolenia - Prace Szczególnie Niebezpieczne

 Szkolenia ADR

 Pierwsza pomoc

 Pierwsza pomoc dla szkół i przedszkoli

 PPOŻ – praktycznie

 Szkolenia kierowców wózków widłowych

Usługi BHP

 Nadzorowanie zakładu pracy w ramach zadań służby BHP

 Doradztwo

 Obsługa wypadków

Instrukcje, plany i procedury

 Procedury COVID

 Ocena Ryzyka Zawodowego

 Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

 Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

 Instrukcje stanowiskowe, maszyn i urządzeń

 Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (CBRN, zagrożenie atakiem terrorystycznym)

Audyty

Audyt w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej ma na celu spełnienia przepisów prawnych zawartych przede wszystkim w Kodeksie pracy, ale również rozporządzeń związanych z obszarem bezpieczeństwa pracy, m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas audytu bhp nie tylko weryfikujemy zgodność warunków pracy z przepisami prawa . Wskazujemy również możliwe rozwiązania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W czasie audytu badamy, między innymi:

 ochronę przeciwpożarową

 ocenę ryzyka zawodowego

 warunki środowiska pracy

 system pierwszej pomocy

 przystosowanie stanowisk w zakładzie pracy

 przystosowanie procesów pracy

 wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

 wyniki badań środowiskowych

 występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych

 protokoły z przeglądu budynku, obiektu

 instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

 raporty z przeprowadzonych próbnych ewakuacji

Posiadamy własny sprzęt gaśniczy
Sprzęt jest obsługiwany przez przez oficerów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz profesjonalnych ratowników medycznych.
Specyfikacja posiadanego sprzętu.

 Średni samochód gaśniczy DAF - GBA 2/16 z pełnym wyposażeniem gaśniczym - szybkim natarciem oraz sprzętem pomocniczym, drabiną Minimax wolnostojącą 15 m, masztem oświetleniowym 12m.- 4000 W. Samochód jest dedykowany do zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych, produkcji filmowych, zabezpieczenia obiektów wielkopowierzchniowych podczas wykonywania prac polegających na wymianie lub konserwacji instalacji pożarowych w obiektach.

 Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Dodge RAM-1500 - wyposażenie j/w. Wóz posiada moduł pompowy wysokociśnieniowy 40 bar, zbiornik na wodę (400 l), środek pianotwórczy oraz podstawowy sprzęt ratowniczy + pierwszej pomocy

 Techniczny samochód ratowniczy Peugeot Boxer - posiada typowe wyposażenie ratownicze. Sprzęt do cięcia Lucas, motopompa pływająca Niagara-2, pompa szlamowa Honda, agregat prądotwórczy inwerterowy Honda 2 KW, zestaw pierwszej pomocy + defibrylator Philips FRX, Agregaty gaśniczy wysokociśnieniowy Honda GX, zbiornik na wodę 400l. gaśnice proszkowe oraz śniegowe, sprzęt pomiarowy, maszt oświetleniowy 10 m.

 Ambulans ratowniczy typu P - Renault Trafic + 2 karetki Mercedes Sprinter (również typ P) - karetki są przekazywane z zespołem 2 profesjonalnych ratowników medycznych.

  • All
  • Samochody gaśnicze
  • Samochody ratownicze