KONSERWACJA SPRZĘTU GAŚNICZEGO
 

Biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje prawne obowiązkowo należy pamiętać o pierwszej kontroli stanu działania sprzętu gaśniczego, która  powinna zostać przeprowadzona do roku od jego zakupu.

Wymagana prawnie częstotliwość przeglądu sprzętu gaśniczego i dokonania ich konserwacji:

  • gaśnice i inny podręczny sprzęt gaśniczy – raz na rok,
  • hydranty wewnętrzneraz na rok (należy pamiętać o konieczności wykonania próby ciśnieniowej węży co 5 lat),
  • hydranty zewnętrzneraz na rok.

Dodatkowo jesteśmy w stanie wykonać pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, które powinno się przeprowadzać co najmniej raz na rok.

Wszelkie działania związane z kontrolą przeprowadzamy na miejscu u zainteresowanych osób, oraz zawsze potwierdzamy takowe działania adekwatnym protokołem pokontrolnym.

Zatrudniamy doświadczonych specjalistów, którzy zawsze bardzo chętnie służą radą i doradztwem we wszystkich aspektach związanych ze sprzętem gaśniczym. W razie potrzeby możemy również wyposażyć obiekt w zalecany podręczny sprzęt gaśniczy oraz zapewnić jego właściwe oznaczenie zgodne z Polską Normą.

powrót