USŁUGI PPOŻ
 

Doradztwo

Kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (więcej).

Ewakuacje próbne z obiektów

Zapewniamy przeprowadzenie ewakuacji próbnych, które charakteryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem realistyczności uzyskanym poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników (więcej).

Konserwacja sprzętu gaśniczego

Przeprowadzamy czynności legalizacyjne gaśnic oraz dokonujemy przeglądów technicznych gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (więcej).

Zabezpieczanie imprez, koncertów, produkcji filmowej i prac pożarowo – niebezpiecznych

Organizujemy wszelkie niezbędne działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa imprez z udziałem większej grupy osób jak i również ich fachowe zabezpieczenie od strony zagrożeń pożarowych  (więcej).