USŁUGI BHP
 

Nadzór, Doradztwo

Stały nadzór nad zakładem pracy w ramach zadań służby bhp. Doradztwo w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków pracy
w fazie projektu budynku oraz funkcjonujących obiektów (więcej).

Ryzyko zawodowe

Przygotowujemy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wraz z zaleceniami do wdrożenia w celu przeciwdziałania występującym zagrożeniom (więcej).

Wypadki

Sporządzamy protokoły powypadkowe i wszystkie inne wymagane prawnie dokumenty związane z wypadkami. Doradzamy przy staraniu się o odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (więcej).