SZKOLENIA

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu bhp i ppoż., abyście mogli Państwo zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Nasi specjaliści gwarantują najwyższą jakość prowadzonych szkoleń (więcej).

Szkolenia E-learningowe

Dzięki nowoczesnym technologiom multimedialnym i Internetowi możecie Państwo teraz bez wychodzenia z biura, wyłącznie przy wykorzystaniu komputerów przeszkolić swoich pracowników. Dzięki nowym rozwiązaniom zyskują Państwo gwarancję: redukcji kosztów szkolenia, oszczędności czasu, możliwości nauki w dowolnym czasie i miejscu, innowacyjnego systemu szkoleniowego (więcej).

Pierwsza pomoc

Prowadzimy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych doktryn unijnych zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. Oferujemy również szkolenia praktyczne z zakresu ratownictwa drogowego oraz szkolenia ratownicze podczas wyjazdów integracyjnych (więcej).

PPOŻ – praktycznie

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, nowoczesne systemy gaszenia gazem obojętnym) oraz szkolenia z systemów pożarowych w obiektach (więcej).

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (art. 209 KP)

Szkolenia kierowców wózków widłowych

Zajmujemy się przeprowadzaniem kursów dla operatorów wózków widłowych wraz z przeprowadzeniem instruktażu właściwej wymiany butli gazowej (więcej).

Szkolenia ADR

Współpracujemy ze specjalistami z obszaru prowadzenia kursów ADR dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (więcej).