SZKOLENIA KIEROWCÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH
 

Pod pojęciem wózków widłowych z napędem silnikowym należy rozumieć wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Ze względu na sposób zasilania możemy dokonac następującego podziału wózków widłowych:

  • zasilane paliwami płynnymi (w przeważającej większości to olej napędowy),
  • zasilane gazem propan-butan (LPG),
  • o napędzie elektrycznym.

Realizowane przez nas szkolenie podzielone jest na moduł teoretyczny oraz praktyczny, który pozwala w odpowiedni sposób przygotować się do wykonywanej w przyszłości pracy.

W czasie szkolenia jeżeli jest to uzasadnione instruktor zapozna kursanta z najważniejszymi kwestiami związanymi z wymianą butli gazowej w wózkach zasilanych gazem propan-butan.

Cały proces kończy się egzaminem, a pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem zaświadczenia, które uprawnia do obsługi wózków widłowych.

 

powrót