SZKOLENIA  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu bhp i ppoż., abyście mogli Państwo zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Nasi specjaliści gwarantują najwyższą jakość prowadzonych szkoleń (więcej).

Szkolenia E-learningowe

Dzięki nowoczesnym technologiom multimedialnym i Internetowi możecie Państwo teraz bez wychodzenia z biura, wyłącznie przy wykorzystaniu komputerów przeszkolić swoich pracowników. Dzięki nowym rozwiązaniom zyskują Państwo gwarancję: redukcji kosztów szkolenia, oszczędności czasu, możliwości nauki w dowolnym czasie i miejscu, innowacyjnego systemu szkoleniowego (więcej).

Pierwsza pomoc

Prowadzimy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych doktryn unijnych zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. Oferujemy również szkolenia praktyczne z zakresu ratownictwa drogowego oraz szkolenia ratownicze podczas wyjazdów integracyjnych (więcej).

PPOŻ – praktycznie

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, nowoczesne systemy gaszenia gazem obojętnym) oraz szkolenia z systemów pożarowych w obiektach (więcej).

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (art. 209 KP)

Szkolenia kierowców wózków widłowych

Zajmujemy się przeprowadzaniem kursów dla operatorów wózków widłowych wraz z przeprowadzeniem instruktażu właściwej wymiany butli gazowej (więcej).

USŁUGI PPOŻ  
 

Doradztwo

Kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (więcej).

Ewakuacje próbne z obiektów

Zapewniamy przeprowadzenie ewakuacji próbnych, które charakteryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem realistyczności uzyskanym poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników (więcej).

Konserwacja sprzętu gaśniczego

Przeprowadzamy czynności legalizacyjne gaśnic oraz dokonujemy przeglądów technicznych gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (więcej).

Zabezpieczanie imprez, koncertów, produkcji filmowej i prac pożarowo – niebezpiecznych

Organizujemy wszelkie niezbędne działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa imprez z udziałem większej grupy osób jak i również ich fachowe zabezpieczenie od strony zagrożeń pożarowych  (więcej).

USŁUGI BHP  
 

Nadzór, Doradztwo

Stały nadzór nad zakładem pracy w ramach zadań służby bhp. Doradztwo w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków pracy
w fazie projektu budynku oraz funkcjonujących obiektów (więcej).

Ryzyko zawodowe

Przygotowujemy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wraz z zaleceniami do wdrożenia w celu przeciwdziałania występującym zagrożeniom (więcej).

Wypadki

Sporządzamy protokoły powypadkowe i wszystkie inne wymagane prawnie dokumenty związane z wypadkami. Doradzamy przy staraniu się o odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (więcej).

SKLEP ON-LINE  
 

Skorzystaj z oferty Naszego sklepu ON-LINE(więcej).