Firma PROTECTION rozpoczęła działalność w 1997 r. Biuro mieści się w Warszawie przy ul. Lokajskiego 28.

Przez ponad 15 lat prowadzonej działalności współtworzyliśmy i opracowywaliśmy dziesiątki projektów wpływających na bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo pożarowe firm oraz zatrudnionych w nich pracowników.Nasze doradztwo i pomoc w realizacji przedsięwzięć pozwoliło uniknąć wielu bezpośrednich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia. Niejednokrotnie, wspólnie wypracowane rozwiązania, wpłynęły na znaczne oszczędności dla właścicieli obiektów lub procesów produkcyjnych, z tytułu wypłaconych odszkodowań lub niższych obciążeń ubezpieczeniowych. 

Obecnie firma Protection posiada oddziały – reprezentantów we wszystkich miastach wojewódzkich na terenie kraju. Firma współpracuje z lekarzami, strażakami i ratownikami z dużym i bogatym doświadczeniem zawodowym, dla których z racji wykonywanych zawodów, bezpieczeństwo i przekazywanie wiedzy w tym zakresie jest pasją. Dzięki temu opinia, którą posiadamy i poziom szkoleń pozwala nam realizować przedsięwzięcia w dużych, prestiżowych, międzynarodowych korporacjach. 

Założycielem i szefem firmy jest Andrzej Borański - z wykształcenia oficer pożarnictwa, audytor bezpieczeństwa, ratownik medyczny, posiadający duże doświadczenie zawodowe zdobyte przy setkach akcji ratowniczych w kraju i zagranicą. Pełnione funkcje (Oficer Operacyjny Kraju w KG PSP) pozwoliły na stworzenie zespołu, dla którego bezpieczeństwo człowieka – w szerokim tego słowa rozumieniu, jest celem nadrzędnym.

Jesteśmy przekonani, że poprzez dzielenie się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami, w zakresie ratownictwa, bezpieczeństwa, możemy uchronić wiele osób od nieszczęśliwych zdarzeń, wypadków, pożarów oraz innych zagrożeń dla zdrowia lub życia. W dobie nieustannej pracy, życia w pośpiechu, braku czasu – często zapominamy o sprawach najważniejszych, takich jak bezpieczeństwo nasze i najbliższych nam osób.

 

Sprawdź Nas!