NADZÓR, DORADZTWO
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zapewniamy kompleksową obsługę firm z zakresu BHP, między innym:

  • doradzamy w zakresie przepisów oraz zasad BHP,
  • przeprowadzamy audyty dotyczące warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP, ergonomii oraz przedstawiamy wnioski pokontrolne,
  • doradzamy w kwestii planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uczestniczymy w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
  • sporządzamy dokumentację BHP (regulaminy, instrukcje stanowiskowe itd.).

 

powrót