EWAKUACJE PRÓBNE Z OBIEKTÓW
 

Zgodnie z wymogami zawartymi w § 17 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Warto jednak aby próbna ewakuacja nie była tylko formalnym wymogiem do spełnienia, ale żeby kształtowała również poprawne zachowania pracowników. W tym celu oferujemy, przygotowanie ewakuacji próbnej w sposób profesjonalny z uwzględnieniem specyfiki konkretnego budynku. Podczas przebiegu ewakuacji zadbamy o sprawność działania i bezpieczeństwo osób biorących w niej udział (zadba o to zespół specjalistów w dziedzinie ochrony przeciwpożarowe).

Po zakończeniu próbnej ewakuacji dokonujemy jej oceny i omówienia poszczególnych działań niepożądanych ze strony pracowników. Nasi eksperci zadbają, żeby wyciągnięte wnioski przełożyły się w przyszłości na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w danym budynku.

powrót