DORADZTWO
 

Zajmujemy się działaniami zmierzającymi do zwiększania bezpieczeństwa pożarowego w różnego rodzaju budynkach, m.in.:

  • zapewniamy kompleksowe doradztwo we wszystkich aspektach związanych z ochroną przeciwpożarową,
  • prowadzimy szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • zapewniamy wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy oraz dokonujemy jego prawidłowego oznaczenia,
  • monitorujemy terminy przydatności poszczególnych elementów wchodzących w skład sprzętu gaśniczego,
  • przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa pożarowego zakończone wystawieniem adekwatnego protokołu pokontrolnego,
  • wyposażamy obiekty w oznaczenia ewakuacyjne zgodne z Polską Normą,
  • doradzamy w zakresie wyposażenia i organizacji stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej,
  • sporządzamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wykonaną przez kompetentnych pracowników w tym zakresie (doświadczeni oficerowie Straży Pożarnej),
  • dokonujemy przeglądów technicznych gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • przeprowadzamy próbne ewakuacje z obiektów.

powrót