SZKOLENIA Bezpieczeństwo i higiena pracy

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu bhp i ppoż., abyście mogli Państwo zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Szkolenia prowadzone są przez wykładowców będących doświadczonymi praktykami, spełniającymi wysokie wymagania kwalifikacyjne.

Organizujemy następujące szkolenia:

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) (…)

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (…)

Szkolenie przeznaczone dla:
a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami;
b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Przeprowadza się je w okresie do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie organizowane jest w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych (…)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych, itp. Przeprowadza się je w okresie do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie organizowane jest w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (…)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Przeprowadza się je w okresie do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie organizowane jest w formie instruktażu, wykładu, pogadanki a także omówienia okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych (…)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przeprowadza się je w okresie do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie organizowane jest w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego.

powrót